อัตราการขึ้นฟูไอศกรีม

การจำแนกไอศกรีมตามอัตราการขึ้นฟู (Overrun) และ การคำนวณ

การจำแนกประเภทของไอศกรีมมีหลากหลาย แต่ถ้าหากเราแยกตามระดับคุณภาพแล้ว คือแบ่งตามค่าโอเวอร์รันของไอศกรีมจะมี 3 ระดับ

1. Standard ice cream ประกอบด้วยมันเนยร้อน 10 % ของแข็งไม่รวมมันเนย 11%น้ำตาล 14 %  ค่าโอเวอร์รัน ไม่เกิน 120 % .ใช้อิมัลซิไฟเออร์และสารคงตัว

2.Premium ice cream มันเนยร้อน 14-16 % ของแข็งไม่รวมมันเนย 10%น้ำตาล 17 %  ค่าโอเวอร์รัน ไม่เกิน 70 % ใช้สารคงตัว

3. Super premium ice cream ประกอบด้วยไขมัน 16-18%  ของแข็งไม่รวมมันเนย 9.25 น้ำตาล 18.5%  ค่าโอเวอร์รัน ไม่เกิน30% ไม่ใช้อิมัลซิไฟเออร์และสารคงตัว

 

เครดิต:ปารวีย์ กุณะแสงคำ

Visitors: 1,160,276